Z bezpečnostných dôvodov sa môžu na vaše vozidlo namontovať ráfiky iba vtedy, ak bol predložený príslušný certifikát. Výberom vášho vozidla v našom konfigurátore kolies sa zobrazia automaticky všetky vhodné ráfiky a kolesá - rýchlo a spoľahlivo! Pred montážou sa musí skontrolovať možnosť montáže v dokumente TÜV! Dokument TÜV je záväzný.

Výber vozidla

Definujte svoje vozidlo iba v 3 krokoch.

Tu zvoľte výrobcu:

Tu zvoľte model:

Voľba s úradnými dokladmi o vozidle z:
Voľba cez