Potom zvoľte vhodný certifikát a ABE k vášmu vozidlu.
Výrobca: TOMASON - Dizajn: TN23 10,0 x 21 ABE/Pevnosť
Výrobca vozidla Počet otvorov / Kružnica otvoru: Hĺbka lisovania Otvor náboja Certifikát
AUDI 5/112 20 66,6
00312586
AUDI 5/112 35 66,6
00312587
BMW 5/112 35 66,7 - Zadná náprava
00312571HA
MERCEDES 5/112 35 66,6 - Zadná náprava
00312569HA
MERCEDES 5/112 35 66,6
00312587
PORSCHE 5/112 20 66,6 - Zadná náprava
00312567HA
PORSCHE 5/112 20 66,6
00312586