Potom zvoľte vhodný certifikát a ABE k vášmu vozidlu.
Výrobca: TOMASON - Dizajn: AR1 9,5 x 22
Výrobca vozidla Počet otvorov / Kružnica otvoru: Hĺbka lisovania Otvor náboja Certifikát
AUDI 5/112 20 66.6
59472501
AUDI 5/112 30 66.6
59472502
AUDI 5/112 36 66.6
59472503
Mercedes 5/112 20 66.6
59472501
MERCEDES 5/112 30 66.6
59472502
MERCEDES 5/112 36 66.6
59472503
VW 5/112 20 66.6
59472501
VW 5/112 30 66.6
59472502