Potom zvoľte vhodný certifikát a ABE k vášmu vozidlu.
Výrobca: TOMASON - Dizajn: AR1 9,0 x 21
Výrobca vozidla Počet otvorov / Kružnica otvoru: Hĺbka lisovania Otvor náboja Certifikát
AUDI 5/112 25 66,6
00357255 925kg
AUDI 5/112 25 66,6
00356845 775kg
AUDI 5/112 33 66,6
00357263
AUDI 5/112 35 57,1
00356670
AUDI 5/112 35 66,6
00356847
CUPRA 5/112 35 57,1
00356670
INFINITI 5/112 35 66,6
00356847
MERCEDES 5/112 25 66,6
00356845 775kg
MERCEDES 5/112 25 66,6
00357255 925kg
MERCEDES 5/112 33 66,6
00357263
MERCEDES 5/112 35 66,6
00356847
SEAT 5/112 35 57,1
00356670
SKODA 5/112 35 57,1
00356670
VW 5/112 25 66,6
00357255 925kg
VW 5/112 25 66,6
00356845 775kg
VW 5/112 33 66,6
00357263
VW 5/112 35 57,1
00356670