Zvoľte pri dizajne ráfika kliknutím vhodnú veľkosť pre vaše vozidlo
Výrobca: PLATIN
P 04 (PL04)

P 100 (PLA0)

P 50 (PL50)

P 53 (PL53)

P 58 (PL58)

P 61 (PL61)

P 64 (PL64)

P 66 (PL66)

P 68 (PL68)

P 69 (PL69)

P 70 (PL70)

P 71 (PL71)

P 72 (PL72)

P 73 (PL73)

P 74 (PL74)

P 75 (PL75)

P 76 (PL76)

P 79 (PL79)

P 84 (PL84)

P 85 (PL85)

P 86 (PL86)

P 88 (PL88)

P 89 (PL89)

P 91 (PL91)

P 92 (PL92)

P 94 (PL94)

P 95 (PL95)

P 96 (PL96)

P 97 (PL97)

P 98 (PL98)

P 99 (PL99)