Potom zvoľte vhodný certifikát a ABE k vášmu vozidlu.
Výrobca: AXXION - Dizajn: AX7 10,0 x 19 ABE/Pevnosť
Výrobca vozidla Počet otvorov / Kružnica otvoru: Hĺbka lisovania Otvor náboja Certifikát
AUDI 5/112 30 57,1 - Zadná náprava
00253675HA
AUDI 5/112 30 57,1
00287974
AUDI 5/112 30 57,1 - Zadná náprava
00205516HA
AUDI 5/112 30 66,6
00335626
AUDI 5/112 30 66,6
00287975
AUDI 5/112 30 66,6 - Zadná náprava
00252383HA
AUDI 5/112 30 66,6 - Zadná náprava
00253677HA
AUDI 5/112 30 66,6 - Zadná náprava
00209916HA
AUDI 5/112 40 57,1 - Zadná náprava
00253676HA
AUDI 5/112 40 57,1 - Zadná náprava
00205515HA
AUDI 5/112 40 66,6 - Zadná náprava
00205518HA
BMW 5/112 40 66,7 - Zadná náprava
00368495HA
MERCEDES 5/112 30 66,6
00335626
MERCEDES 5/112 30 66,6 - Zadná náprava
00253677HA
MERCEDES 5/112 30 66,6 - Zadná náprava
00252383HA
MERCEDES 5/112 30 66,6 - Zadná náprava
00209916HA
MERCEDES 5/112 40 66,6 - Zadná náprava
00253760HA
MERCEDES 5/112 40 66,6 - Zadná náprava
00205518HA
SKODA 5/112 30 57,1 - Zadná náprava
00253675HA
TOYOTA 5/112 40 66,7 - Zadná náprava
00368495HA
VW 5/112 40 57,1 - Zadná náprava
00253676HA