Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: PLATIN - Dizajn: P 102 10,0 x 23
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 18 66.6
61979502