Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: ETA BETA - Dizajn: VENTI R 9,0 x 20 Uporab. dovol.
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
VW 5/120 42 65,1
00212139