Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: ATS - Dizajn: RADIAL 8,0 x 18 Uporab. dovol.
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
NISSAN 5/114 15 66,1
PORSCHE 5/130 50 71,5 - Prednja os
PORSCHE 5/130 50 71,5 - Prednja os
PORSCHE 5/130 50 71,5 - Prednja os
PORSCHE 5/130 50 71,5 - Prednja os
PORSCHE 5/130 50 71,5 - Prednja os