Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: ATS - Dizajn: PERFEKTION 8,0 x 19 Uporab. dovol.
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 21 66,6
00328712
AUDI 5/112 21 66,6
00278111
PORSCHE 5/112 21 66,6 - Prednja os
00219391VA