Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: ATS - Dizajn: MIZAR 10,0 x 21
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 30 66,6
00277500
AUDI 5/112 30 66,6
00277499
MERCEDES 5/112 30 66,6 - Zadnja os
00277335
MERCEDES 5/112 30 66,6 - Zadnja os
00277466HA
MERCEDES 5/112 30 66,6
00277500
MERCEDES 5/112 55 66,6 - Prednja os
00277465VA
MERCEDES 5/112 55 66,6
00277501