Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: ATS - Dizajn: MIZAR 10,0 x 21
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 30 66,6
AUDI 5/112 30 66,6
MERCEDES 5/112 30 66,6 - Zadnja os
MERCEDES 5/112 30 66,6 - Zadnja os
MERCEDES 5/112 30 66,6
MERCEDES 5/112 55 66,6 - Prednja os
MERCEDES 5/112 55 66,6